نحوه درس خواندن ایام عید

ایام عید.........................................

طبق یک عادت فرهنگی،ما از ایام تعطیلات استفادهی مؤثری نمیکنیم و بیشتر زمان های تعطیلی راباپراکنده کاری و استراحت می گذرانیم.علی رغم طولانی بودن تعطیلات عید باز هم کمترکسی ازاین فرصت برای جمع وجورکردن کارهایش استفاده میکند و معمولا همان رویه ی وقتگذرانی و بیهوده کاری ادامه پیدامیکند.با این وجود،ایام عید برای کنکوریها معنای دیگری پیدامیکند. این ایام از یک طرف فرصتی است برای تکمیل و جمع بندی مطالب،و از طرف دیگرفرصت آماده سازی وتجدید قوا برای روزهای باقیمانده،خیلی ها این دوران رافرصت طلایی می نامند.

آغازایام عید....................................

در روزهای اول عیدچه بایدکرد؟آیا ازهمان روز اول باید با دنیای خارج قطع ارتباط نمود؟آیا نباید به دید و بازدید عید رفت؟ پاسخ به چنین سؤالاتی کارسختی است،چراکه اولا روحیه ی افراد با یکدیگرمتفاوت است و ثانیا پایبندی خانوادهها به آداب ورسوم با هم تفاوت دارد.اگرخانواده ها و خود دانش آموزان ازحساسیت ها وسختگیری بی مورد اجتناب کنند بهتر میتوانند دربارهی نحوه ی استفاده از این ایام تصمیم بگیرند.کاری نداشته باشید،که دیگران چه میکنند، تنها برمبنای وضعیت خودتان بیاندیشید.اگرشما تمایل دارید که در دید وبازدیدهای یکی دو روز اول عید شرکت نماییدولی به زورخودتان را وادار به درس خواندن کنید احتمالا نتیجه ی خوبی نخواهیدگرفت.یا اگرکسی که یک دوره ی کاری سخت وفشرده را پشت سرگذاشته است بخواهد ایام عیدرا نیز به این دوره متصل کند.بالاخره درمرحلهای ازکار دچار مشکل خواهدشد.توصیه کلی برای روزهای آغازین عیداست که حداکثردریکی دو روز اول عید در دید و بازدیدهای مهم شرکت کنیدوخیلی دراین مورد به خود سخت نگیرید.بقیه روزها رابه درس خواندن اختصاص دهید..

اردوهای درسی.................................

درچندسال اخیر اردوهای درسی ایام عید توسط مدارس و مؤسسات آموزشی معمول شدهاست.این تصور وجود داردکه چون دانشآموزان فرصت طلایی ایام عید را ازدست میدهند لذا بهتراست درخانه نباشندودرمکان وفضای دیگری،ازوقت خودبرای درس خواندن استفاده کنند.این تصور اگرچه تا حد زیادی درست به نظرمیرسد،اما با وضعیت و شرایط همهی دانشآموزان تطابق ندارد.اگرکسی واقعا انگیزه و همت لازم وکافی را برای درس خواندن وکنکورداشته باشدچه فرقی میکندکجا باشد،و اگرکسی بخواهد تحت یک شرایط اجباری وسختگیرانه درس بخواند چه نتیجهای خواهد داشت؟حضوردر اردوهای درسی ایام عیدبرای همهی دانش آموزان نتایج یکسانی ندارد و دانش آموزان برای شرکت دراین ایام باید تامل بیشتری به خرج 15 روزه به جایی برسد،وچه بسا دانشآموزی هم که - دهند.کسی که آمادگیهای درسی وروانی لازم را ندارد بعیداست که با یک اجباروفشار آمادگیهای درسی وروانی لازم را دارد و درمنزل نیزشرایط درس خواندن مهیاست اگربه تنهایی و درخانه درس بخواند از ایام عید بهرهی بیشتری ببرد.اردوهای درسی برای کسانی مناسبت راست که علاقه وحوصله درس خواندن را دارابوده ولی شرایط وموقعیت مناسبی برای این کار ندارند. هم چنین کسانی که درمراحل مطالعاتی خودبه جایی رسیده اندکه حداقل یک دوره ی کامل مطالعه تشریحی وقسمتی رابه پایان رسانیده فقط نیازبه رفع اشکال وجبرانکمبودهادارند،بهترمیتوانندازچنین اردوهایی استفاده کنند.

نحوه ی استفاده ازایام عید.........................

این 15 روزمرحله ی مستقلی محسوب نمیشود،چراکه براساس .این مطالب عنوان شده در قسمتهای قبلی،اگردانش آموز پیش دانشگاهی هستید،در مرحله تکمیل دوره ی جامع مطالعه تشریحی و تستی دروس به سرمیبرید، و اگرصرفا برای کنکور میخوانید از اول عید تا دههی دوم اردیبهشت ماه را برای مرورنکته و تست دروس ورفع اشکال و جبران کمبودها درنظرگرفتهاید.در هرحال،فرصت ایام عید قسمتی ازمراحل قبلی و یا جدیدبرنامهی کاری شمامحسوب میشودکه میتوانیدبراساس برنامه ازاین ایام استفاده بهینهای بکنید.یک استفادهی دیگرایام عید میتواندآماده سازی برای تحمل روزهای فشرده وسخت آخرباشد.اگربا انگیزه وارادهای قوی از تک تک روزهای تعطیلات حداکثربهره را ببرید در واقع به خودتان ثابت کردهایدکه میتوانید یک دورهی سخت وفشردهی کاری را نیزبا میل و رغبت تحمل کنید.علاوه بر این،تمرین تست زنی باهدف ارزیابی سرعت عمل و رکوردگیری میتواند از استفادههای دیگرایام عیدباشد..

نتیجه گیری............................

-1 درایام عید،فقط یکی دو روز اول رابه حضوردرمراسم دید و بازدید اختصاص داده و ازبقیهی ایام برای درس خواندن استفاده کنید.

-2 درمورد استفاده از اردوهای درسی ایام عید،برمبنای آمادگیهای درسی و روانی خود با تامل بیشتری تصمیم بگیرید.

-3 بایک تصمیم و ارادهی قوی وبرمبنای برنامهی پیش بینی شده،میتوانید از ایام عید استفادهی چندمنظوره ببرید.

:: موضوعات مرتبط: , ,
:: برچسب‌ها: اردوهای درسی , آغازایام عید , نحوه ی استفاده ازایام عید , شرکت در اردوهای تابستانی عید , نحوه درس خواندن عید , ایا در اردوی تابستانی شرکت کنم , درس خواندن کنکور در عید نوروز ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : پایبند
تاریخ : جمعه 4 اسفند 1391
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: